Čarobni svet emocija i ja

Sve više se govori o tome kako je EQ najvažnija karika za izgradnju velikog uspeha, a evo i zašto.

Biti pametan dugo vremena se tumačilo kao imanje visokog koeficijenta racionalne inteligencije (IQ). Međutim, novija istraživanja ukazuju da uspešni i ispunjeni ljudi nisu oni koji imaju visok IQ, već oni koji pored te racionalne inteligencije imaju razvijenu i emocionalnu inteligenciju (EQ), što podrazumeva posedovanje veština poput:

● Svesnosti i razumevanja sopstvenih emocija, osećanja i potreba.
● Razumevanje emocija i osećanja drugih ljudi i njihovih potreba.
● Veštine upravljanja emocijama.
● Veštine asertivne komunikacije kako u svojstvu svojih potreba i osećanja, tako i u svojstvu tuđih.

Koliko su emocije važne?

Ne postoji kvalitetan život bez ispunjenosti kvalitetnim emocijama. Ne postoji balans i harmonija bez sklada uma, tela i emocija, ne postoji zdravlje bez balansa istih. Ne postoje kvalitetni odnosi sa samim sobom, niti sa drugima bez ispunjenosti kvalitetnim i lepim emocijama i osećanjima.

Emocije predstavljaju filtere naše realnosti. Svi mi filtriramo realnost kroz svesne i nesvesne filtere. Eomocije se u većini slučajeva nalaze na nesvesnom nivou, tek ličnim radom na sebi one postaju svesni deo nas. Radom na povećanju našeg EQ one se podižu na svestan nivo i u ogromnoj meri utiču na poboljšanje kvaliteta našeg života.

Emocije predstavljaju naše unutrašnje pokretače. Oni su izvori naše unutrašnje motivacije, koje nas pokreću i daju nam snagu na putu do cilja.

Emocije su izvori naših stanja – kako pozitivnih, tako i negativnih – zato je važno da posedujemo sposobnost upravljanja njima, kako bismo živeli svrsishodniji i kvalitetniji stil života.

Razumevanjem emocija mi bolje razumemo sebe- bolje razumemo svoje misaone procese, uverenja i vrednosti i samim tim ulazimo u zonu u kojoj postajemo sposobni da uvek svesno biramo emocionalne reakcije na spoljne poststicaje i nadražaje.

Emocije oplemenjuju naš život, ili ga urušavaju – zato je važno da naučimo da emocije rade za nas, a ne protiv nas!

Radionica ,,Čarobni svet emocija i ja“ ima za cilj da:

⭐ Ukaže na značaj i važnost emocija za ispunjen život.
⭐ Sa fiziološke tačke gledišta ukaže zašto smo mi bića emocija.
⭐ Poveže vas sa trenutnim svetom emocija u kom boravite.
⭐ Osvesti koje nezadovoljene potrebe vuku vaše emocije na niži vibraciju i zašto.
⭐ Otkrije šta su kognitivne distorzije i podstakne vas da osvestite koje su prisutne i u vašem životu i kako da ih prevaziđete.
⭐ Nauči vas kako da neutrališete neprijatne emocije i sprečite odlazak u neprijatna emocionalna stanja.
⭐ Razvijete fleksibilnost prema spoljašnjim ,,problemskim“ situacijama.
⭐ Vam pokaže da iza svake neprijatne emocije postoji pozitivna funkcija.
⭐ Vas uvede u lako primenljive tehnike kojima možete i sami da pojačate svoja prijatna emocionalna stanja.
⭐ Poveća vaš nivo samosaosećanja i samopoštovanja prema sebi samima, potom i prema drugima.

Kroz ovu edukaciju ćete zasigurno:

● Povećati nivo psihološke fleksibilnosti sopstvenih reakcija.

● Naučićete kako da prošire svoj perceptivni prostor za nove mogućnosti u svom načinu razmišljanja i odabiru reakcija.

● Ovladaćete tehnikama za prihvatanje i distanciranje od osećanja i misli koje su neprijatne i disfunkcionalne.

● Naučićete kako da redukujete negativnu samokritiku – kako da utišate svoj nekonstruktivan i ometajući unutrašnji dijalog.

● Podići ćete kvalitet sopstvene komunikacije na viši nivo.

● Naučićete vežbe za ventilaciju i rasterećenje emocionalnog naboja.

● Naučiće kako da se reše emocionalnih problema poput jake treme, besa, strahova, da upravljate brigama, odlučnošću, anksioznošću…

Emocionalna pismenost je edukacija od koje valja započeti lični razvoj bilo da je u pitanju dete, ili odrasla osoba jer ona radikalno utiče ne kvalitet vašeg života, kao i kvalitet života vaše dece. Svako od nas zaslužuje da živi lakoću, radost, izobilje, dobro zdravlje, sjajne odnose, samo što mali broj ljuti zna kako da ih živi. Budite vi ti koji će to znanje uneti najpre u sopstveni život, a potom i u život sopstvene porodice!

Radionicu vodi Danica Jocić Stojićević NLP trener, sertifikovani coach, trener emocionalne pismenosti, Peat i EFT praktičar.

✅Trajanje radionice: 10 sata
✅Investicija: 8000 dinara
✅Lokacija: MindUp centar, Oplenačka 33d, Beograd