Jezici ljubavi ❣️

Kao što postoje različiti jezici kojima govore različiti narodi, tako i u emotivnom smislu postoje različiti jezici kojima ljudi ispoljavaju svoju ljubav.
Moguće je da prema nekome gajite vrlo snažne emocije, ali da bi ta osoba to znala neophodno je da znate kako ona očekuje da ispoljavate ljubav prema njoj. Ako ne govorite jezikom ljubavi vašeg partnera, vrlo je verovatno da on ili ona neće znati da vam je zaista stalo do nje/njega i vremenom će vaše ili obostrano nezadovoljstvo rasti.
Spremnošću da naučimo jezik ljubavi našeg partnera, učinićemo da se on/ona oseća voljenim što doprinosi kvalitetu jedne emotivne veze.

Jezici ljubavi se ne odnose samo na partnerske odnose, već ima sve druge odnose u kojima je potrebno da se iskaže ljubav.
Potreba da budemo voljeni je jedna od najvažnijih emocionalnih potreba, ako ne i najvažnija. Ljudi su u stanju svašta da urade za ljubav i radi ljubavi.
Za normalan razvoj deteta i njegovu emocionalnu stabilnost veoma je važno da mu emocionalne potrebe budu zadovoljene. Potreba za ljubavlju, pažnjom i pripadanjem za dete su jako bitne. Ukoliko ove potrebe nisu zadovoljene, to jako negativno utiče na celokupni razvoj deteta. Možemo reći da dete ima tzv. „emocionalni rezervoar“, koji čeka da bude napunjen ljubavlju. Ukoliko se dete oseća voljeno razvijaće se normalno, ali ako je njegov emocionalni rezervoar prazan, dete će tragati za ljubavlju koju nije dobilo, najčešće na pogrešan način, što će se ispoljavati kroz loše ponašanje.

Otkrijte svoj jezik ljubavi. Spoznajte jezike ljubavi vama dragih osoba i zablistajte u novom vidu komunikacije koji će doneti skladne odnose, veću toleranciju i unaprediti i učvrstiti veze sa dragim ljudima.

✅Trajanje radionice: 6 sati
✅Investicija: 6000 dinara
✅Lokacija: MindUp centar, Oplenačka 33d, Beograd