Skip to main content

Teen godine su period kada se kod dece događaju i fizičke i psihološke promene. Na tom putu neka deca dođu do manjka samopouzdanja i samopoštovanja u odnosu na drugu. Za njih često kažu da su su stidljiva, mirna, povučena… da li je zapravo tako i kako roditelji mogu pomoći svom detetu da stekne samopuzdanje?

Ni roditeljima nije lako i zbog toga im je potrebna pomoć i podrška kako bi njihovo dete postalo jednoga dana srećan, zadovoljan i uspešan čovek. Svako dete poseduje sposobnost da uči i da se razvija. NLP kao svetski priznati komunikacijski model pomaže da svaki pojedinac ostvari puni potencijal i unapredi svoj život.

Šta je NLP?

Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) grana pozitivne primenjene psihologije u kojoj se koriste brojne metode i tehnike humanističke psihologije sa ciljem da pomogne čoveku u različitim oblastima njegovog života i razvoja. NLP metoda se primenjuje: u sportu, poslu/školi, ljubavnim odnosima, porodičnom životu, odnosu sa prijateljima – ali pre svega u odnosu sa samim sobom. NLP proučava načine na koji neki ljudi dolaze do rezlutata i uspeha i različitim oblastima i uči druge ljude veštinama, tehnikama i obrascima ponašanja koje primenjuju najuspešniji.

Razvoj ličnosti uz NLP tehniku prilagođenu tinejdžerima

Deca koja su imala problem sa samopouzdanjem, tremom, učenjem, motivacijom i emocijama u  periodu do dvanaeste godine još dramatičnije doživljavaju period adolescencije. Postaju povučeni, nekomunikativni što dovodi do osećaja ličnog ne zadovoljstva koje se prenosi na period odraslog života. Čak neretko i deca koja su u periodu do dvanaeste godine bila otvorena, komunikativna i samopouzdana – zbog društva koje nameće određene vrenosti u koje se oni često ne uklapaju dovodi do aksioznosti i osećaja ličnog nesavršenstva i nezadovoljstva.

Kroz kontinuiranu NLP edukaciju ovi mladi ljudi su dostigli velike promene. Jedna od najvažnijih je da prihvataju i vole sebe onakvi kakvi jesu. Promenom percepcije, uverenja i vrednosti, misli i emocija prema sebi i spoljnoj sredini dovode do lične samoizgradnje i srećnog, ispunjenog života sa svrhom.

NLP metodologija ih uči  kako da usmere svoje razmišljanje, govor i ponašanje. Ovakav pristup utiče na:

 • Razvoj individualnosti
 • Samopouzdanje
 • Lakše donošenje odluka
 • Pozitivno razmišljanje
 • Više fokusa
 • Oslobađanje od strahova
 • Bogaćenje vokabulara
 • Upoznavanje sebe
 • Bolju komunikaciju sa drugima
 • Mentalne sposobnosti
 • Oslobađanje treme
 • Učenje
 • Raspoloženje i ponašanje
 • Emocije
 • Organizovanost

NLP za tinejdžere  je prilagođen tako da na zabavan način, kroz inspirativne priče, praktične vežbe, razmenu iskustava i druženje sa vršnjacima stiču više samopouzdanja i bolje se prilagođavaju promenama.

dr Katarina Stojanović

Master IANLP

Autor programa Mind Up