Skip to main content

Jedan je čovek krenuo u potragu za istinom o životu. Tragao je za istinom i putovao od mesta do mesta. U jednom ga je selu neko uputio da ode u pećinu i tako potraži istinu.

Čovek je otišao u pećinu i sreo mudraca koji mu je rekao: „Na raskrsnici sela naći ćeš ono što tražiš.“

Pun nade, čovek ode na raskrsnicu sela i tamo ugleda tri prodavnice. Jedna je prodavala metal, druga drvo, a treća tanke žice. Čovek je dugo stajao tamo i gledao u prodavnice, ali nije mogao shvatiti kakve to ima veze sa otkrivanjem istine. Razočaran, vratio se mudracu i rekao mu za prodavnice. Mudrac mu je odgovorio: „Razumećeš u budućnosti.“

Čovek je zahtevao objašnjenje, ali mudrac nije odgovorio. Čovek zaključi da je glupo što je uopšte došao tamo. Napusti pećinu i nastavi svoju potragu za istinom.

Prošle su godine, sećanja na to iskustvo su izbledela. Jedne večeri, čovek je šetao i začuo zvuk muzike koja mu je privukla pažnju. Bila je to prelepa muzika koja ga je ganula. Čovek oseti potrebu da priđe sviraču čiji prsti su plesali preko žica gitare.

Odjednom, čovek zaplače od radosne spoznaje – gitara je načinjena od žica i komadića metala i drveta, baš kao što je video u one tri prodavnice, ali je to smatrao besmislenim. Ovoga puta, shvatio je poruku.

Mi već imamo sve što nam je potrebno. Naš je zadatak to što imamo sastaviti i koristiti na pravi način. Nećemo moći pronaći nikakav smisao ako sve posmatramo kao odvojene deliće. Ali, kada razumemo povezanost i spojimo deliće zajedno, otkrićemo novu muziku našeg života.

Nepoznati autor

Koliko nas traga za smislom života i postojanja? Koliko nas svakodnevno razmišlja na temu potrebe za boljim životom, možda ne boljim u esencijalnom smislu ali svakako organizovanijim, sistematičnijim, životom koji donosi ostvarenje želja i snova? Koliko nas čeka i nada se ostvarenju, a koliko nas se odvaži da preuzme akciju i krene u ostvarenje?

Pokrenuti se, učiniti prvi korak je najizazovnije.

„Put od hiljadu milja počinje prvim korakom“ reče Lao Ce u 6. veku – i od tad se nije puno promenilo.  Kada se dođe do spoznaje da ste vi režiser, producent i glavni glumac važeg života, sve postaje jasnije i lakše.

NLP edukacija je ulaz za promenu. NLP kao najpoznatiji svetski komunikacijski model i metodologija pomaže na putu samospoznaje, komunikacije sa samim sobom i svetom oko nas. NLP nas čini samomotivisajućima i sposobnima za postavljanje i realizaciju ciljeva.

NLP nam daje moć nad našim životima jer otkriva načine KAKO kreirati naš život u skladu s našim željama i pokrenuti ga u željenom smeru, postizati rezultate u kratkom roku i pozitivne promene koje imaju neograničen rok trajanja.

NLP nam otkriva kako koristiti svoju podsvest koja je odgovorna za motivaciju, istrajnost, saosećanje, ljubav, poverenje, kreativnost…..

NLP nas uči kako pronaći u sebi resurse koje nam omogućuje ostvarenje željenih ishoda.

NLP je znanje srećnih i uspešnih ljudi!

Ako želite imati više izbora u svom ponašanju, emocijama, poboljšati svoje odnose i način na koji komunicirate, stvoriti bolje rezultate, NLP edukacija je za Vas.

 

dr Katarina Stojanović

Master IANLP

Autor programa Mind Up