Skip to main content

Učenje nikad nije bilo lakše, a koliko smo stvarno naučili?

 

“Što više znaš, više vrediš”, u istinitost ovog iskaza i dalje verujem jer je znanje karta za srećan život ali ne i uslov za prihvatanje.

 

U vremenu kada je “znanje” poprilično dostupno, ukoliko izostanu volja i želja za istim, ono će biti otežano i stvaraće nelagodu što nikako nije cilj,  već svest o njegovom značaju.

Učenje podrazumeva svaku promenu koja nastaje pod uticajem nekog iskustva. Kasnije  to iskustvo formira tragove u mozgu koji postaju deo jedne ličnosti, koja kasnije u svom životu može naučeno primeniti u različitim životnim situacijama u kojima se nađe.

Želja da nešto novo saznam i naučim  kod mene je postojala od malena. Za sebe sam birala da u svemu što radim uživam i radujem se, kao i da “budem u toku” i da taj tok teče kao reka lepo i lako.

Reka kao metafora za život, u kojem ima prepreka na putu, a za koje smatram da dok se sa njima susrećemo, mi postajemo bolji ljudi jer uvek imaju za cilj da nas nečemu nauče.

 

Za mene bilo je nezamislivo da nešto ne umem ili nemam odgovor na postavljeno pitanje. Težila sam tome da pronalazeći “odgovore” dolazim do rešenja. Smatrala sam da je uslov za ljubav i razumevanje, znanje!…Što i nije baš bilo podržavajuće u svakom trenutku. Veoma često čak naprotiv, obeshrabrujuće i demotivišuće  stvarajući blokade u ostvarenju sebe i korišćenju svog punog potencijala.

 

Kada su nam kao maloj deci govorili i u školi a i kod kuće, da je učenje sa razumevanjem ključno, pitala bih se kako da razumem nešto u šta i sama ne verujem? Jedna stara izreka kaže:” U šta god da istinski verujete, to postaje vaša stvarnost”. A najgore verovanje koje neko za sebe može imati jeste da je na neki način ograničen,kao i kada misli da je neko drugi talentovaniji ili sposobniji! E ovakva verovanja su parališuća i sprečavaju vas da koristite svoj puni potencijal, a sve to zbog nedostatka znanja i potrebnih alata kao mera za lakše prevazilaženje i suočavanje sa nepoznatim stvarima koje ulivaju nesigurnost i strah.

 

Isto je bilo i sa mnom. U nekom periodu svog života, smatrala sam upravo to,  da nisam sposobna za određene lekcije koje mi u život dolaze i ako sam se svojski trudila da ih savladam….nešto je nedostajalo. Toliko sam samu sebe paralisala da sam zaboravila i ko sam i šta sve umem i mogu samo ako to i hoću. Sve se nekako podrazumevalo. Svaki talenat, veština i sposobnosti koje sam posedovala bile su zanemarljive i podrazumevane, potpuno van svesti mog uma da su deo moga života.

 

Na jednoj obuci, koja je namenjena svima onima koji obavljaju izuzetno odgovoran posao, jer rade na podučavanju još uvek ne samostalnih bića, a odnosi se na zaposlene u predškolstvu i prosveti, desio se trenutak mog “buđenja”.Devojčicu koja je sve umela, znala i mogla, podsetio je da “ Ako neko nešto može, svako to može”! Sa razlogom ova obuka nosi naziv “ Časovi razumevanja i radosti” ili NLP u službi prosvete, jer to i jeste bio čas u kojem sam osetila radost dok slušam neke nove lekcije i učenja.  Ovo učenje bilo je ono koje se zove školom života i pored kojeg razumete da je učenje celoživotno i da nema kraja. Najbolji “fakultet” kako sam umela da kažem i koji sam mogla izabrati da “studiram” bio je NLP(Neuro lingvističko programiranje) jer je pružao tehnike i alate o kojima sam sa razumevanjem učila i uz pomoć kojih sam razumela mnogo toga.

 

Kada shvatimo da je učenje sastavljeno iz nekoliko faza u kojem razlikujemo 4 faze:

  • Nesvesno – neznanje
  • Svesno – neznanje
  • Svesno – znanje i
  • Nesvesno – znanje,

a na kraju ako se aktivno uči (što podrazumeva da učenik sam postaje konstruktor svog znanja ), sa jasno određenim ciljem, sledi i zadovoljstvo nakon postignutih rezultata, a u NLP- u ono se zove majstorstvo. Postizanje tog nekog zadovoljstva zbog uspeha bitan je motivacioni faktor za dalji napredak i učenje.

 

“Možete izvući više od učenja samo ako više uložite u učenje”.

 

Tek onda kada naučeno primenjujemo u svom životu, to se računa kao pravo učenje i savladana lekcija!

 

Što više ulažete u učenje bolje ćete rezultate u svakom segmentu postizati. Bićete odgovorniji i  motivisaniji. Stvorićete pozitivnu energiju i misli i konačno omogućiti sebi put ka ostvarenju ciljeva i postizanju uspeha, a samim time i bolji život. Život kakav zaslužujete!

 

Andrijana Perić

Nlp Trainer & Coach IANLP

Porodični edukator