Skip to main content

Konflikti manji ili veći, nervoza i stres koji iz njih proizilaze su sastavni deo svakodnevnice velikog broja ljudi.

Neko bi rekao da ljudi koji druge ljude edukuju na koji način da komuniciraju, na koji način da uspostave očekivanja, kako da upoznaju i upravljaju svojim emocijama, žive idiličan život u svetu opšteg razumevanja i produktivne komunikacije.

Ono što me uvek iznenadi je kako se nakon godina rada na sebi, na i u svojoj glavi, još uvek upecam i osvestim kasnije šta sve nisam savladala, šta sve nisam dovoljno istrenirala.

Upravo zbog toga su konflikti važni, jer kad je oko nas sve savršeno dobro i mi smo dobro, a naučeno se primenjuje u izvanrednim okolnostima.

Konflikti su sastavni deo naših privatnih i poslovnih života. Oni su obično rezultat loše komunikacije, odnosno nedostatka informacija, loših informacija, dezinformacija ili onih informacija koje dajući mi ili naši sagovornici svesno navodimo na sukob.

Postoji nekoliko važnih koraka koji će pomoći da u sukobima što bolje rešimo svoju situaciju prije nego što počne negativno delovati na nas.

Da bi ste razumeli te korake važno je odraditi sledeću vežbu:

1. IZABERI NEKI KONFLIKT U KOME STE NEDAVNO BILI UMEŠANI, A NISTE GA REŠILI ILI GA NISTE REŠILI ONAKO KAKO BI ŽELELI

Detaljno opiši situaciju.

 • Šta se tačno dogodilo?
 • Kada i gde se dogodilo?
 • Ko je bio prisutan?
 • Kako su drugi ljudi doprineli tome (pozitivno ili negativno)?
 • Kako ste vi doprineli tome?

2. KAKVO ZNAČENJE STE DALI SITUACIJI?

 • O čemu ste razmišljali tokom situacije? Šta sada misliš?
 • Kakvo značenje ste dali situaciji?
 • Šta ste osvestili?
 • Koje znanje, vaše ili tuđe može pomoći da razumeš takvu situaciju?

3. RAZMISLI O SVOJIM OSEĆANJIMA

 • Kako je to uticalo na vaše emocije?
 • Koji osećaji su ti se javljali?
 • Zamislite na trenutak da ste druga osoba, ona s kojom ste u konfliktu. Zamisli da možeš na trenutak videti ono što ona vidi, čuti ono što ona čuje i osećati ono što ona oseća. Kakvo je njeno viđenje stvari? Kako se ona osećala?

4. REZULTAT

 • Kakav je bio ishod situacije?
 • Šta je bilo dobro, a što loše u tom iskustvu?
 •  Šta ste naučili iz te situacije?
 • Koji savet bi sebi dali kad bi bili neko sa strane ko gleda na taj konflikt?

5. ZAMISLI NEKU BUDUĆU PRIVATNU ILI POSLOVNU SITUACIJU

Šta bi sada uradili drugačije ako bi se našli u nekoj kao što je ova koju ste prošli kroz prethodna pitanja?

Što bi uradili drugačije?

Napravite listu koraka koja bi pomogla da rezultat konflikta bude bolji i konstruktivniji.

Kako možete biti sigurni da ćete sledeći put postupiti drugačije?

Šta će biti prvi znak da ćete postupiti drugačije?

Uradite vežbu. Verujem da neki neće jer veruju da nije lako i odustaće odmah. Deluje previše komplikovano.

Upravo je to razlika koja čini razliku među onima koji žele lični rast i razvoj od onih koji za to još nisu spremni.

Jer, kao što sam rekla na početku teksta, i meni se dešava da upadnem u klopku konflikta, loše komunikacije, negativnih emocija, nervoze i uznemirenosti. Ali ljudi koji rade na sebi su u stanju da brže prepoznaju izazov u kome su se našli, da odreaguju brže, utvrde šta je to izazvalo, da prepoznaju svoje emocije i povežu sa prethodnim iskustvima, otkriju neka uverenja i vrednosti koja stoje iza toga a koja više nisu korisna i da NAUČE novu veštinu i istreniraniraju sebe na novom polju.

Pre ili kasnije ćete svi vi koji želite i spremni ste da živite bolji i kvalitetniji život, poželeti da preuzmete odgovornost za svoju ulogu u komunikaciji, jer na taj način postajete svesni efekta koji stvarate.

I zapamtite, smisao komunikacije nije u vašoj nameri koju imate, već u odgovoru koji dobijete na kraju !

 

dr Katarina Stojanović

autor programa MindUp

NLP trener i coach IANLP