Skip to main content

Veština određivanja prioriteta je izuzetno važna za postizanje uspeha, organizovanosti i osećaja ispunjenosti u današnjem svetu, koji je krcat brojnim obavezama i distrakcijama. Kada decu učimo kako da pravilno određuju prioritete, pomažemo im da se fokusiraju na ono što je zaista važno, da razviju organizacione veštine i da se bolje nose sa svakodnevnim izazovima.

U ovom blogu, istražićemo nekoliko ključnih koraka koji mogu pomoći roditeljima da deci prenesu veštinu određivanja prioriteta, ukoliko je i sami poseduju. Ukoliko pak to nije slučaj, naredni koraci mogu biti od pomoći da zajedničkim snagama, porodično, naučite neke nove veštine i implementirate ih kako bi vaša celokupna dinamika bila usmerena na što efikasnije završavanje obaveza i provođenje slobodnog vremena što kvalitetnije.

  1. Komunikacija i razumevanje, razgovor o vrednostima: Prvi korak u učenju dece da odrede prioritete je uspostavljanje otvorene komunikacije sa njima. Važno je razgovarati s decom o vrednostima i tome šta za njih ima najveći značaj. Razgovarajte s decom o njihovim obavezama, interesovanjima i ciljevima. Pokušajte da razumete šta je njima važno i šta žele da postignu. U ovom koraku je izuzetno bitno da ih dobro saslušate, da isključite svog unutrašnjeg komentatora ili ono dete u vama koje nije ostvarilo neke svoje ciljeve pa ih nesvesno prenosi na svoje potomke. Postavljanje pitanja kao što su „Koje su ti aktivnosti najvažnije?“ ili „Šta želiš da postigneš u narednom periodu?“ pomaže deci da razmisle o svojim prioritetima i kako se osećaju u vezi sa njima. Podstičite ih da analiziraju da li su njihovi prioriteti još uvek relevantni i adekvatno pozicionirani, čime ih učite da budu fleksibilni i prilagode prioritete prema promenama u svom životu.
  2. Razgovarajte o vremenu i prioritizaciji: Upravljanje vremenom je još jedna korisna veština pri određivanju prioriteta. Deca treba da nauče kako da rasporede svoje vreme na osnovu važnosti i hitnosti različitih aktivnosti. Objasnite im da je vreme ograničeni resurs, resurs koji nam niko ne može vratiti i platiti, te da je važno da ga mudro koriste. Pomažite im da prepoznaju koje su aktivnosti ili obaveze najvažnije u njihovom životu i zašto. Na taj način, deca će bolje razumeti kako da donose odluke o tome šta je prioritet, a šta nije. Takođe pomažite ima da shvate koje su to aktivnosti i obaveze na koje je utrošeno vreme uzalud bačeno vreme. Ja recimo volim da kažem svojoj deci da je svaka aktivnost kojom unapređuju i bolje upoznaju sebe, recimo putem Nlp edukacije za mlade, i kojom razvijaju svoje intelektualne i socijalne veštine, korisno potrošeno vreme.
  3. Postavite jasne ciljeve: Važan korak u učenju dece kako da odrede prioritete je postavljanje jasnih i konkretnih ciljeva, čime će razumeti šta je zaista važno i usmeriti svoje napore prema ostvarenju tih ciljeva. Razgovarajte s decom o tome šta žele postići na duže staze i pomozite im da postave ciljeve koji su, kako mi to u NLP nauci nazivamo, MUDRI. To znači da ciljevi treba da budu merljivi, upisani, dostižni, realistični i da Imaju vremenski određen rok. Nevezano od toga da li su ciljevi kratkoročni ili dugoročni, pomažite deci da ih “razbiju” na manje korake kako bi im bilo lakše da se fokusiraju na ono što je najbitnije. Možete zajednički postaviti ciljeve za jednu ili više oblasti dečijeg ili porodičnog života, npr. uspeh u školi, ostvarenja u nekoj vanškolskoj aktivnosti, upis u srednju školu ili na fakultet, način provođenja slobodnog vremena, obavljavnje kućnih poslova i slično. Na taj način, deca će razviti viziju svoje budućnosti, odnosno mogu vizualizovati sebe u različitim momentima u budućnosti, i moći će bolje da odrede prioritete u skladu s tim.
  4. Podstičite planiranje i organizaciju: Planiranje i organizacija su ključni elementi određivanja prioriteta. Pomozite im da naprave raspored koji će im omogućiti da se posvete prioritetima, ali takođe im ostaviti vreme za odmor i zabavu. Učite ih o tome kako da se nose sa odlaganjem i kako da se fokusiraju na ono što je bitno sada. Podstičite decu da vode dnevnik ili koriste planere kako bi zabeležili svoje obaveze, zadatke i ciljeve. Naučite ih kako da razvrstavaju i rangiraju zadatke prema njihovom značaju i hitnosti. Pomažite im da stvore raspored i postave prioritete za svaki dan ili nedelju. Ovo je korak u kom se kreativnost i mašta mogu izuzetno lepo razviti i unaprediti. Deca mogu sama da ukrase svoje planere, da ih postave na zid ili radni sto, a ako su starijeg uzrasta, mogu ih napraviti i u digitalnom formatu kroz razne aplikacije koje postoje za te svrhe. Bitno je da ih se pridržavaju I da imaju kontrolne tačke, odnosno momente u kojima će sami ili uz vašu pomoć periodično proveravati ostvarenje planova. Kroz praksu, deca će razviti veštinu planiranja i organizacije, što će im pomoći da efikasnije upravljaju svojim vremenom.
  5. Naučite ih da kažu „ne“: Jedan od najvažnijih aspekata određivanja prioriteta je naučiti decu da kažu „ne“ kada je to potrebno. Mnoga deca se osećaju obavezno da udovolje svim zahtevima i molbama koje im se upute, čak i kada su preopterećena. Učite decu da prepoznaju kada I kako treba da postave granice i da se usmere na ono što je zaista važno za njih. Naučite ih da vrednuju svoje vreme i energiju i da ne moraju uvek sve prihvatiti. Kroz ovo učenje, deca će razviti samopouzdanje u donošenju odluka i bolje će znati kako da odrede prioritete.
  6. Modelujte dobar primer: Kao roditelji, vi ste najvažniji model za vašu decu. Važno je da sami pokazujete dobar primer u određivanju prioriteta. Kada mi kao roditelji savladamo organizacione veštine, deca će nas modelovati odnosno učiti iz naših postupaka posmatranjem. Objasnite im koje su vam vrednosti i ciljevi važni i kako planirate svoje vreme i resurse kako biste se fokusirali na njih. Budite dosledni u svom pristupu i pokažite im kako se nosite sa situacijama kada se prioritete promene ili kada se suočite sa izazovima. Organizujte svoje vreme, budite fokusirani na ono što je zaista važno i postavite prioritete.

Pokažite im kako efikasno upravljate vremenom, kako uspešno raspoređujete obaveze i kako donosite odluke o prioritetima. Kroz vaš primer, deca će biti motivisana i inspirisana da i sami nauče da odrede prioritete. Određivanje prioriteta je veština koja će deci biti od velike koristi tokom celog života, kako bi postala I ostala organizovana, uspešna i uravnotežena osoba. Učeći decu kroz otvorenu komunikaciju i sopstvenim primerom da postavljaju jasne ciljeve, da razmišljaju o vrednostima, planiraju i organizuju svoje vreme, kažu „ne“ kada je potrebno i povremeno reevaluiraju svoju listu prioriteta, pomažemo im da razviju veštinu upravljanja vremenom i efikasno se nose sa obavezama. Neka ovi koraci postanu deo svakodnevnog života vaše porodice kako biste pomogli deci da izrastu u organizovane i uspešne pojedince. Naučite ih da prepoznaju šta je zaista važno u njihovom životu i kako da se fokusiraju na to. Učenje dece da odrede prioritete će im omogućiti da bolje upravljaju svojim obavezama, postignu svoje ciljeve i žive ispunjen život.

Jovana Pendić Ignjatović

Brainobrain Vračar edukator

NLP praktičar

Relax kids trene